A boldogságérzet erősen szubjektív, és általában a magánéletben tulajdonítunk neki, vagy a hiányának jelentőséget. Éppen ezért érdekes kérdés, hogy mi köze van a munkahelyi eredményességnek, a hatékony vezetői működésnek vagy a vállalkozás sikeresének a boldogsághoz. A közvélekedés az, hogy a boldogság a sikernek, gazdagságnak a következménye. De ugye „a pénz nem boldogít”! Akkor mégis mi az összefüggés? Ha boldog vagyok, akkor több esélyem van munkahelyi sikerekre?

Előző munkám során, még évekkel ezelőtt találkoztam a „boldogságkutató” nevű szervezeti egységgel, egy gazdasági, pénzügyi kérdésekkel foglalkozó szervezetnél. Akkor meglepett, mi köze van a gazdasági, pénzügyi terület irányításának a boldogsághoz, illetve a boldogságnak mi köze van a pénzügyekhez.

(((Igen, igen, a pénz nem boldogít!))) Ma már bánom, hogy szemérmességből nem kérdeztem meg, hogy mit is csinálnak ott. Talán, ha megteszem, hamarabb fordulok a coaching felé.

De a lényeg az, hogy ma már tudom, hogy a boldogság sok szempontból értelmezhető, és van köze a gazdasághoz, munkahelyi teljesítményhez, vezetéshez.

És azt is tudom már, – hiszen kutatások is bizonyítják – hogy a boldogság a siker alapja és nem pedig fordítva. Azaz a boldogságnak vagy szubjektív jóérzésnek, virágzásnak, a dolgokhoz való pozitív odafordulásnak, nevezzük bárhogy, az üzleti életben, a munkahelyi teljesítményben is mérhető eredményei vannak.

Shawn Achor megállapításai szerint „akkor leszünk sikeresebbek, ha boldogabban, vidámabban, pozitívabban élünk, vezetőként, vállalkozóként is.

Mégis hogyan? Mit tehet egy vezető, hogy a munkatársai boldogabbak legyenek, megéljék a sikert, és azzal a szervezet, vállalkozás is eredményes, sikeres legyen. Kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy a siker megélésével már jó úton vagyunk. Valamennyi megkérdezett kis és mikrovállalkozást vezető azt mondta, hogy a siker megünneplésének mindig megadják a módját. Így, ha a cég vagy egy-egy munkatárs valami kiemelkedőt ér el, megállnak, valamilyen formában elismerik, tudatosítják a sikert.

Azaz az üzleti siker már ok esetben már most is „boldogságlöket”. De mit tehet egy vezető azért, hogy a boldogság legyen „sikerlöket”. Íme néhány ötlet.

  1. Pozitív hozzáállással, életszemlélettel könnyebben segíthetjük vezetőként a munkatársakat a jó teljesítmény és a megelégedettség érzés elérésében. Végső soron ez fontos eleme a munkatársak megtartásának is!
  2. Az öröm érzet – ami „még” munkahelyen is megszerezhető – serkenti a kreativitás, az innovációt. Itt azért apró dolgokra gondolok, olyasmikre, amik napi szinten is jó érzéssel töltik el a munkatársakat. Egy jó kávé, csocsó, darts, terasz, képek a falon és még millió tényleg elérhető dolog, ami jó kedvre derít, jó érzést kelt.
  3. Mutassuk ki, hogy hisszük, kollégánk képes valamire, pl. komoly teljesítmény elérésére, egy szakmai akadály leküzdésére. Higgyük, hogy sikerül, bízzunk benne, és azt jelezzük is neki. 
  4. Álljunk úgy hozzá, hogy a munka nem pénzkereset, hanem az önmegvalósítás, kiteljesedés egy fontos terepe. Mindig lássuk, láttassuk meg a feladatban a fontosat! Bízzunk benne, hogy ez a szemlélet másokra, a köröttünk lévőke, kollégáinkra is tartósan átragad.
  5. Próbáljunk meg mindent pozitív oldalról megközelíteni, az előnyöket, erősségeket emeljük ki, arra alapozzuk a munkatársaink fejlődését. Ez mindig eredményesebb, és előre vivőbb, mint folyton azt boncolgatni, hogy mit a rossz, mi a hiba, mik az átléphetetlen akadályok.
  6. Ne tabuként kezeljük a kudarcot, tanuljunk belőle.

Ez csak a jéghegy csúcsa, de az biztos, hogy az első lépést nekünk, vezetőknek kell megtenni. Csak így lehetünk hitelesek. És persze kinek ne esne jól stresszmentesebben, előre mutatóan végezni a munkáját, vezetni a vállalkozását.

Ebben a folyamatban, a munkatársak szükségleteinek megismerésében, azaz a reakciónk személyre szabásában, a proaktív szemléletmódra való rátalálásban, a célok csekkolásában szakértelmünkkel, tapasztalatainkkal tudunk segíteni, erre épül vállalkozóknak, vezetőknek szóló programjaim.

Tehát a boldogság, mint sikerlöket, vagyis a boldogság az eredményes munkavégzés, vállalkozás egyik alapja. Találjuk meg együtt!